Trần Minh Khôi

Trần Minh Khôi

Học viên tiêu biểu
Đánh giá!

Học viên nỗ lực vượt bậc và mang về hạng Hai trong giải đấu Các nhà thiếu nhi toàn thành năm 2019.